Zmeňte spôsob doterajšieho uvažovania a prístupu k predaju. Predávajte viac, získajte nových zákazníkov a vytvárajte dlhodobé obchodné vzťahy – vďaka moderným poznatkom behaviorálnej ekonómie, sugestívnej komunikácie a novej paradigme predaja.

Zažite školenie, postavené na konkrétnych, praktických a okamžite aplikovateľných poznatkoch, ktoré viac ako 3 500 účastníkov dlhodobo hodnotí ratingom spokojnosti viac ako 96%.